Team For Efficiency
Header

Mintariport

BELBIN MINTARIPORT

Csoporttag által (SP) és 4-6 megfigyelő által kitöltött kérdőív alapján készült riport.

Elemei:

  • Általános csoporttag szerepek áttekintése saját megfigyelés (SP) alapján. Csoportszerepek preferencia sorrend szerint.
  • A csoportszerepek általános bemutatása.
  • A saját és a különböző megfigyelők által észlelt szerepek prioritási sorrendjének összehasonlítása és a különbözőségek bemutatása. Átfogó szerepsorrend.

sample

A különbségek magyarázata grafikus és leíró formában konkrét értékekkel.

Csoportszerep preferenciák hármas besorolása. (Választott, kezelhető és nem preferált szerepek csoportosítása.)

  • Magyarázó, leíró visszajelzés. Erősségek és fejlesztési területek kiemelésével.  javaslatok megfogalmazása. Saját, hozzáadott érték megértését célzó támogató fejlesztési javaslatok.
  • Csoportszerepet meghatározó viselkedésjegyek erősségeinek és gyengeségeinek grafikonos , megértést célzó bemutatása.
  • Részletes tulajdonságlista értékekkel.
  • A  megfigyelt személy csoportszerepinek bevethetőségét célzó javaslatok munkaterületek szerint.
  • Definíciók listája.